Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
02:00pm - 04:00pm
(Fri: 03:00pm-04:00PM)
Local Time:
Vietnam Time:  Thanh Nien News Online | Thanh Nien Daily
Thanh Nien News Online | Thanh Nien Daily
  Consulate Latest News

Travel Advisory March 2015-Thông báo lữ hành tháng 3/2015
 • The Consulate General of Vietnam in Houston, Texas is aware of the fact that there is increasing number of the States in the entire United States of America that have recognized the legitimacy of marijuana for medical purposes;
 • However, in Vietnam, possession, transportation and usage of marijuana and other nerve/mind controlling substances are still considered as illegal and those who are found with possession of marijuana and other nerve/mind controlling substances will be prosecuted in accordance with current laws and regulations of the Socialist Republic of Vietnam;
 • Therefore, the Consulate General of Vietnam is calling on all travelers to Vietnam to refrain from bringing into the country marijuana or other forms of nerve/mind controlling substances to avoid unnecessary complexity during their trip to Vietnam.

 • Hiện nay nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đã công nhận tính hợp pháp của việc tàng trữ và sử dụng cần sa/tài mà/gai dầu (marijuana) với mục đích y tế;
 • Tuy nhiên, tàng trữ, lưu thông và sử dụng cần sa/tài mà/gai dầu vẫn là các hành động bất hợp pháp tại Việt Nam; tất cả những người bị bắt giữ do tàng trữ, lưu thông và sử dụng cần sa sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật hiện hành;
 • Bởi vậy, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam xin khuyến cáo mọi người không tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng cần sa/tài mà/gai dầu dưới mọi hình thức nhằm tránh những phức tạp không cần thiết trong chuyến đi Việt Nam của mình.

 


2015 HOLIDAYS

 

The Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Houston, Texas will be closed in observance of the following Vietnamese and American holidays in 2015:

January

Thursday                  1st              New Year’s Day (VN & US)

February

Thursday                  19th            Lunar New Year Festival (VN)

Friday                       20th            Lunar New Year Festival (VN)

April

Thursday                  30th Reunification Day (VN)

May

Friday                       1st              International Labor Day (VN)

July

Friday (observed)      3th            Independence Day (US)

September

Wednesday               2nd            Vietnam's National Day (VN)

November

Thursday                   26th          Thanksgiving Day (US)

December

Friday                        25th          Christmas Day (US)

VN – Vietnamese holiday

US – American holiday

 


Thông báo về lữ hành - Tháng 3 2014

Kính gửi: Các Hãng Du lịch-Lữ hành, Hãng Hàng không và Cơ quan Quản lý Sân bay tại Hoa Kỳ

Trước tình hình du lịch hàng không đang có những bước phát triển mới, đồng thời cũng xuất hiện những lo ngại về an ninh hàng không trong khu vực, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas xin thông báo:

- Kinh doanh, trao đổi và sử dụng giấy tờ đi lại giả mạo là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến an ninh và an toàn giao thông nói chung và hàng không nói riêng; do đó, có thể bị xử lý hình sự theo qui định của luật pháp;

- Chúng tôi kêu gọi các Hãng Du lịch-Lữ hành, Hãng Hàng không và Cơ quan Quản lý Sân bay tại Hoa Kỳ hợp tác và hỗ trợ chúng tôi ứng phó với các hoạt động bất hợp pháp trên đây bằng các biện pháp kiên quyết và hiệu quả

- Về phần mình, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas sẽ áp dụng các biện pháp như sau:

o Theo dõi sát sao mọi giấy tờ đi lại do Tổng Lãnh sự quán cấp phát bao gồm: Thị thực Nhập cảnh, Giấy phép đi đường, Hộ chiếu và Giấy thông hành;

o Thông báo tới các cơ quan chức năng hồ sơ nhân thân của các trường hợp sử dụng giấy tờ giả mạo; những trường hợp này sẽ bị xem xét và xử lý theo pháp luật, trong một số trường hợp sẽ bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh.

o Xây dựng và phát triển mẫu Giấy phép đi đường (Landing Visa) mới, có sử dụng mã vạch, để bảo đảm an ninh.

o Đề cử đường liên lạc nóng để thông báo và kiểm chứng các giấy tờ đi lại như sau:

Phone: (713) 850-1233 ext. 103 or (832) 506-1359

Fax: (713) 871-0312

E-mail: vietnamesevisa@gmail.com or vietnamesevisa@vietnamconsul.org

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas xin gửi tới Các Hãng Du lịch-Lữ hành, Hãng Hàng không và Cơ quan Quản lý Sân bay tại Hoa Kỳ lời chào trân trọng và mong nhận được sự hợp tác tích cực, chặt chẽ và hiệu quả trong việc hoạt động với Việt Nam.


Travel Advisory - March 2014

To: All Travel Agencies, Airlines and Airport Authorities in the United States of America

In views of the current traveling situation in the region as well as the increasing concerns over the security in global air transportation; the Consulate General of Vietnam in Houston, Texas takes the liberty to issue the following statements:

- Selling, purchasing and using forgery documents are against the laws, impose negative implications on security of transportation, air transportation in particular, and therefore may result in criminal prosecutions domestically and internationally;

- We call on all Travel Agencies, Airlines and Airport Authorities to cooperate in preventing the above-mentioned activities with swift and effective measurements;

- As for our part, the Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam takes the initiative to apply following security measures:

 

 • Closely monitor all travel documents issued by the Consulate General, including but not limited to Entry Visas to Vietnam, Visas Upon Arrival or Landing Visas, Vietnamese Passports, Vietnamese Laissez-Passer etc.;
 • Records of persons traveling with forgery documents will be notified to all relevant Government agencies and may be subjected to denial for future visa applications and also for criminal charges in accordance with domestic and international law;
 • Issue a new Visas upon Arrival or Landing Visas Form with bar code, sample of which may be obtained by contact our office by below listed numbers.
 • Designate a hotline for reporting and verification of authenticity of all travel documents:

Phone:  (713) 850-1233 ext. 103 or (832) 506-1359
Fax: (713) 871-0312
E-mail: vietnamesevisa@gmail.com or vietnamesevisa@vietnamconsul.org

 

The Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam avails itself for this opportunity to extend its gratitude to all Travel Agencies, Airlines and Airport Authorities for their effective cooperation and assistant in all matters related to Travel to, Living in and Working with Vietnam.


Thông báo giữ quốc tịch Việt Nam

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng sẽ mất quốc tịch Việt Nam nếu không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam trước ngày 01 tháng 07 năm 2014.

Trước ngày 01 tháng 07 năm 2014, những người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam cần thực hiện thủ tục đăng ký giữ Quốc tịch Việt Nam. Thủ tục này gồm các hồ sơ như sau:

1. Đối với những người có Hộ chiếu Việt Nam nhưng đã hết hạn sử dụng:

· Thực hiện thủ tục cấp đổi hộ chiếu mới

2. Đối với những người không có Hộ chiếu Việt Nam:

· Khai và nộp tờ khai đăng ký giữ Quốc tịch (Mẫu kèm theo)

· Nộp kèm theo một trong những loại giấy tờ sau:

i. Bản sao (Copy) Giấy Khai sinh (cấp sau 1975) hoặc Giấy Chứng minh Nhân dân

ii. Nếu không có các loại giấy tờ như tại điểm (i.) khai và nộp kèm theo tờ Sơ yếu Lý lịch (Mẫu kèm theo)


Consulate General of Vietnam in Houston
Travel Advisory March 2015-Thông báo lữ hành tháng 3/2015
 • The Consulate General of Vietnam in Houston, Texas is aware of the fact that there is increasing number of the States in the entire United States of America that have recognized the legitimacy of marijuana for medical purposes;
 • However, in Vietnam, possession, transportation and usage of marijuana and other nerve/mind controlling substances are still considered as illegal and those who are found with possession of marijuana and other nerve/mind controlling substances will be prosecuted in accordance with current laws and regulations of the Socialist Republic of Vietnam;
 • Therefore, the Consulate General of Vietnam is calling on all travelers to Vietnam to refrain from bringing into the country marijuana or other forms of nerve/mind controlling substances to avoid unnecessary complexity during their trip to Vietnam.

 • Hiện nay nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đã công nhận tính hợp pháp của việc tàng trữ và sử dụng cần sa/tài mà/gai dầu (marijuana) với mục đích y tế;
 • Tuy nhiên, tàng trữ, lưu thông và sử dụng cần sa/tài mà/gai dầu vẫn là các hành động bất hợp pháp tại Việt Nam; tất cả những người bị bắt giữ do tàng trữ, lưu thông và sử dụng cần sa sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật hiện hành;
 • Bởi vậy, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam xin khuyến cáo mọi người không tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng cần sa/tài mà/gai dầu dưới mọi hình thức nhằm tránh những phức tạp không cần thiết trong chuyến đi Việt Nam của mình.

 

 
Thông báo giữ quốc tịch Việt Nam

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng sẽ mất quốc tịch Việt Nam nếu không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam trước ngày 01 tháng 07 năm 2014.

Trước ngày 01 tháng 07 năm 2014, những người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam cần thực hiện thủ tục đăng ký giữ Quốc tịch Việt Nam. Thủ tục này gồm các hồ sơ như sau:

1. Đối với những người có Hộ chiếu Việt Nam nhưng đã hết hạn sử dụng:

· Thực hiện thủ tục cấp đổi hộ chiếu mới

2. Đối với những người không có Hộ chiếu Việt Nam:

· Khai và nộp tờ khai đăng ký giữ Quốc tịch (Mẫu kèm theo)

· Nộp kèm theo một trong những loại giấy tờ sau:

i. Bản sao (Copy) Giấy Khai sinh (cấp sau 1975) hoặc Giấy Chứng minh Nhân dân

ii. Nếu không có các loại giấy tờ như tại điểm (i.) khai và nộp kèm theo tờ Sơ yếu Lý lịch (Mẫu kèm theo)

 
Travel Advisory - March 2014

To: All Travel Agencies, Airlines and Airport Authorities in the United States of America

In views of the current traveling situation in the region as well as the increasing concerns over the security in global air transportation; the Consulate General of Vietnam in Houston, Texas takes the liberty to issue the following statements:

- Selling, purchasing and using forgery documents are against the laws, impose negative implications on security of transportation, air transportation in particular, and therefore may result in criminal prosecutions domestically and internationally;

- We call on all Travel Agencies, Airlines and Airport Authorities to cooperate in preventing the above-mentioned activities with swift and effective measurements;

- As for our part, the Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam takes the initiative to apply following security measures:

 

 • Closely monitor all travel documents issued by the Consulate General, including but not limited to Entry Visas to Vietnam, Visas Upon Arrival or Landing Visas, Vietnamese Passports, Vietnamese Laissez-Passer etc.;
 • Records of persons traveling with forgery documents will be notified to all relevant Government agencies and may be subjected to denial for future visa applications and also for criminal charges in accordance with domestic and international law;
 • Issue a new Visas upon Arrival or Landing Visas Form with bar code, sample of which may be obtained by contact our office by below listed numbers.
 • Designate a hotline for reporting and verification of authenticity of all travel documents:

Phone:  (713) 850-1233 ext. 103 or (832) 506-1359
Fax: (713) 871-0312
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

The Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam avails itself for this opportunity to extend its gratitude to all Travel Agencies, Airlines and Airport Authorities for their effective cooperation and assistant in all matters related to Travel to, Living in and Working with Vietnam.

 
Thông báo về lữ hành - Tháng 3 2014

Kính gửi: Các Hãng Du lịch-Lữ hành, Hãng Hàng không và Cơ quan Quản lý Sân bay tại Hoa Kỳ

Trước tình hình du lịch hàng không đang có những bước phát triển mới, đồng thời cũng xuất hiện những lo ngại về an ninh hàng không trong khu vực, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas xin thông báo:

- Kinh doanh, trao đổi và sử dụng giấy tờ đi lại giả mạo là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến an ninh và an toàn giao thông nói chung và hàng không nói riêng; do đó, có thể bị xử lý hình sự theo qui định của luật pháp;

- Chúng tôi kêu gọi các Hãng Du lịch-Lữ hành, Hãng Hàng không và Cơ quan Quản lý Sân bay tại Hoa Kỳ hợp tác và hỗ trợ chúng tôi ứng phó với các hoạt động bất hợp pháp trên đây bằng các biện pháp kiên quyết và hiệu quả

- Về phần mình, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas sẽ áp dụng các biện pháp như sau:

o Theo dõi sát sao mọi giấy tờ đi lại do Tổng Lãnh sự quán cấp phát bao gồm: Thị thực Nhập cảnh, Giấy phép đi đường, Hộ chiếu và Giấy thông hành;

o Thông báo tới các cơ quan chức năng hồ sơ nhân thân của các trường hợp sử dụng giấy tờ giả mạo; những trường hợp này sẽ bị xem xét và xử lý theo pháp luật, trong một số trường hợp sẽ bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh.

o Xây dựng và phát triển mẫu Giấy phép đi đường (Landing Visa) mới, có sử dụng mã vạch, để bảo đảm an ninh.

o Đề cử đường liên lạc nóng để thông báo và kiểm chứng các giấy tờ đi lại như sau:

Phone: (713) 850-1233 ext. 103 or (832) 506-1359

Fax: (713) 871-0312

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas xin gửi tới Các Hãng Du lịch-Lữ hành, Hãng Hàng không và Cơ quan Quản lý Sân bay tại Hoa Kỳ lời chào trân trọng và mong nhận được sự hợp tác tích cực, chặt chẽ và hiệu quả trong việc hoạt động với Việt Nam.