Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:THÔNG BÁO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
There are no translations available.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 6 đến 24 tháng 6 năm 2017 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước. Sau khi có kết quả của kỳ thi, các trường Đại học, Cao đẳng thực hiện công tác tuyển sinh đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston trân trọng thông báo để các thí sinh biết, để tham gia kỳ thi hoặc tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng ở trong nước , nếu có nguyện vọng ./.