Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:Ủy quyền
There are no translations available.

Để có thể làm thủ tục ủy quyền cho thân nhân tại Việt Nam thay mặt mình thực hiện các công việc khác nhau, quí vị có thể sử dụng các mẫu sau:

1. Đối với các công việc không liên quan đến tài sản:

2. Đối với các Ủy quyền về tài sản:

Thủ tục công chứng giấy tờ tại Tổng Lãnh sự quán như sau:

1. Những người không có Hộ chiếu Việt Nam (hoặc Hộ chiếu đã hết hạn)

2. Những người có Hộ chiếu Việt Nam (còn hạn)

3. Nộp kèm theo giấy tờ công chứng:


Lưu ý:

  • Quí khách chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp trong các biểu mẫu trên đây;
  • Mọi lệ phí đều phải nộp đầy đủ, một lần và không hoàn trả (nonrefundable);
  • Tổng Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm về những mất mát/hỏng hóc do các dịch vụ bưu chính gây ra.