Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:Passport - Hộ chiếu
There are no translations available.

I. Hộ chiếu Việt Nam đã hết hạn:

1. Đơn xin cấp đổi hộ chiếu

2. Bản gốc (chánh) Hộ chiếu cũ và 01 bản sao (copy) của hộ chiếu này

3. Hai (02) tấm hình cỡ 2"x2" (passport size picture)
4. Giấy tờ kèm theo gồm:

 • Bản sao (Copy) Giấy Khai sinh
 • Bản sao Hộ chiếu Hoa Kỳ (US Passport)/Thẻ Thường trú (Thẻ Xanh) của người xin cấp đổi Hộ chiếu
 • Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 • Bì thư (FEDEX) đã trả tiền và đề sẵn địa chỉ

II. Không có, bị mất, bị hỏng hoặc đã bị hủy (CANCELED)

1. Điền các mẫu đơn:

2. Giấy tờ kèm theo:

 • Bản sao (Copy) Hộ chiếu/Giấy thông hành cũ (nếu có)
 • Bản sao (Copy) Giấy Khai sinh
 • Bản sao Hộ chiếu Hoa Kỳ (US Passport)/Thẻ Thường trú (Thẻ Xanh)/ Các giấy tờ hợp lệ khác (I-20 đối với sinh viên/du học sinh)
 • Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 • Bì thư (FEDEX) đã trả tiền và đề sẵn địa chỉ
 • Bản sao Chứng minh Nhân dân

III. Hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh tại Hoa Kỳ:

1. Yêu cầu:

 • Trẻ em dưới 14 tuổi
 • Chưa bao giờ xin Hộ chiếu Việt Nam

2. Điền các mẫu đơn:

3. Giấy tờ kèm theo:

 • Bản sao (Copy) Giấy Báo sinh hoặc Chứng sinh của bệnh viện
 • Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu  Hoa Kỳ (US Passport)/Thẻ Thường trú (Thẻ Xanh) của cha và mẹ (I-20 đối với sinh viên/du học sinh)
 • Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 • Bì thư (FEDEX) đã trả tiền và đề sẵn địa chỉ.

IV. Đổi thông tin (tên) ghi trong Hộ chiếu Việt Nam:

Thời gian xem xét:

1. Đối với trường hợp (I. và III. và IV): 05 - 07 ngày làm việc (có thể yêu cầu làm nhanh trong 02 ngày làm việc). Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Đối với trường hợp (II.): Thời gian phụ thuộc vào quá trình xét duyệt ở Việt Nam và mức độ đầy đủ của các thông tin cung cấp.

 • Mọi thông tin đều do người khai tự cung cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật;
 • Xét duyệt cấp Hộ chiếu mới tại Tổng Lãnh sự quán không phụ thuộc vào mức độ đầy đủ của hồ sơ; việc quí vị nộp hồ sơ tại Tổng Lãnh sự quán không bảo đảm quí vị sẽ được cấp Hộ chiếu.
 • Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;
 • Tổng Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm về những mất mát/hư hỏng do các dịch vụ bưu chính gây ra;
 • Xin vui lòng download phần mềm Acrobat Reader để có thể sử dụng các tờ khai trên trên đây.
 • Sử dụng tiếng Việt  đủ dấu để điền các mẫu đơn. (Quý vị có thể tải phần mềm gõ tiếng Việt tại đây)