Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:Legalization

Ủy quyền

 1. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas nhận Công chứng/Hợp pháp hóa các loại giấy tờ liên quan tới kinh doanh/đầu tư và các hoạt động dân sự của cá nhân như ủy thác, ủy quyền...
 2. Các loại giấy tờ này phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 
  • Phù hợp với luật pháp và qui định của Việt Nam;
  • Được sử dụng đúng mục đích nêu trong hồ sơ/văn bản/tài liệu
 3. Đối tượng có thể yêu cầu công chứng/hợp pháp hóa:
  • Mọi tổ chức/cá nhân có tư cách pháp nhân đầy đủ;
  • Người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ;
 4. Thủ tục công chứng/hợp pháp hóa:

 • Chứng minh nhân thân của người yêu cầu công chứng/hợp pháp hóa (Hộ chiếu/Thẻ thường trú nhân), không dùng bằng lái xe (driver's license);
 • Hồ sơ yêu cầu công chứng/hợp pháp hóa (Hợp đồng Ủy quyền nếu là các nội dung về đất đai, nhà cửa; Giấy Ủy quyền đối với các nội dung khác)
  • Những người có hộ chiếu Việt Nam còn hạn có thể đến văn phòng Tổng Lãnh sự quán để nộp hồ sơ
  • Những người khônghộ chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu Việt Nam đã hết hạn; hồ sơ phải được công chứng (notarize) và có xác nhận (authenticate) của Văn phòng Tiểu bang (Office of the Secretary of States) trước khi chuyển hồ sơ tới Tổng Lãnh sự quán để được công chứng/hợp pháp hóa. Thủ tục này áp dụng cả đối với những người không có điều kiện tới nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Tổng Lãnh sự quán.
  • Lệ phí (pay in full and non-refundable) trả bằng Money Order hoặc Certified Check trả cho CONSULATE GENERAL OF VIETNAM IN HOUSTON
  • FEDEX Label
  • Thời hạn để xử lý hồ sơ công chứng/hợp pháp hóa là 5 ngày làm việc, trừ khi có yêu cầu khác.
 •  

  Lưu ý: Tổng Lãnh sự quán có quyền từ chối công chứng/hợp pháp hóa các hồ sơ không đạt yêu cầu hoặc có nội dung không phù hợp.