Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:Thông báo

THÔNG BÁO

“Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017”

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017” cho giáo viên kiều bào không chuyên và tình nguyện viên (biết đọc, nói, viết tiếng Việt) đang dạy tiếng Việt tại các cơ sở tiếng Việt của cộng đồng, hoặc có kế hoạch sẽ dạy tiếng Việt, chưa tham dự các khóa tập huấn trước đây.

Thời gian: Dự kiến từ ngày 13 đến ngày 27 tháng 8 năm 2017.

Địa điểm: Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

Nội dung: Tập huấn trên lớp về phương pháp dạy tiếng Việt theo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam; tọa đàm; dự giờ học; các hoạt động ngoại khóa; tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại một số tỉnh phía Bắc.

Chi phí: Học viên tự túc phương tiện về Hà Nội và ngược lại, chi phí bảo hiểm cá nhân. Ban Tổ chức đài thọ kinh phí tổ chức tập huấn, tài liệu, chi phí ăn, ở, đi lại và các hoạt động tham quan trong thời gian tập huấn.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston trân trọng kính mời các đại biểu đăng ký tham gia.

Bản đăng ký xin gửi về Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston trước ngày 20/6/2017. Địa chỉ: 5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, TX 77056. Điện thoại: (713) 850 1233; Fax: (713).871.0312. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vùng tệp đính kèm