Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:Thông báo về Đăng ký Giữ Quốc tịch Việt Nam

Một số câu hỏi và trả lời về đăng ký công dân

I. Tại sao phải đăng ký công dân trước ngày 1/7/2014?

 • Luật Quốc tịch Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 1/7/2008, qui định “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam.”[1] Như vậy, ngày 1/7/2014 sẽ là thời điểm để những người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài khẳng định quốc tịch Việt Nam của mình bằng cách đăng ký công dân với các cơ quan đại diện Việt Nam (CQDD) một cách hợp pháp.
 • Với đặc thù của người Việt Nam định cư tại nước ngoài, cụ thể là tới định cư bằng nhiều hình thức và cách thức khác nhau, do đó phải chịu nhiều qui định về quốc tịch cũng hết sức đa dạng của các quốc gia khác nhau và vì vậy đăng ký công dân sẽ hỗ trợ hiệu quả cho việc bảo hộ công dân khi có nhu cầu.

II. Đăng ký công dân Việt Nam có ảnh hưởng tới những người đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ

 • Trên thực tế, luật pháp Hoa Kỳ tuy không khuyến khích công dân Hoa Kỳ có hơn một quốc tịch,nhưng cũng không cấm việc này. Hơn nữa, đăng ký là một công việc hoàn toàn thuộc chủ quyền Việt Nam, không ảnh hưởng tới luật pháp Hoa Kỳ và do đó cũng không tác động trực tiếp tới những người đã có quốc tịch Hoa Kỳ.

III. Có bắt buộc đăng ký công dân?

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không bắt buộc phải đăng ký công dân, tuy nhiên nếu không còn quốc tịch Việt Nam sẽ có những ảnh hưởng nhất định trong quá trình xem xét để cấp phát hộ chiếu (passport Việt Nam) sau này.
 • Những người không đăng ký công dân sẽ không nhận được sự bảo hộ của Nhà nước Việt Nam trong những trường hợp cần được bảo hộ công dân.

IV. Tới đâu để đăng ký công dân?

 

 • Người Việt Nam, không kể hiện đang mang quốc tịch nào, đều có thể đăng ký công dân; có thể đăng ký trực tiếp tại các cơ quan đại diện Việt Nam gần nhất. Tại Texas, có thể tới đăng ký công dân tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas; hoặc thông qua các đại lý du lịch, các văn phòng công chứng viên hoặc các văn phòng luật sư trong cộng đồng người Việt tại địa phương.

 

V. Những giấy tờ nào cần để đăng ký công dân?

 • Có Hộ chiếu Việt Nam còn hạn sử dụng: không cần phải đăng ký công dân
 • Còn Hộ chiếu Việt Nam nhưng đã hết hạn sử dụng: xin cấp/đổi hộ chiếu mới (Liên hệ Tổng Lãnh sự Quán Việt Nam tại Texas để biết thêm chi tiết)
 • Không có hộ chiếu Việt Nam nhưng có Giấy Khai sinh Việt Nam (cấp sau 1975) và hoặc Chứng minh Nhân dân Việt Nam, gửi tới TLSQ các giấy tờ sau:

o Điền Mẫu kèm theo;

o Bản sao (copy Giấy Khai sinh Việt Nam) và Hộ chiếu Hoa Kỳ

 • Không còn tất cả các loại giấy tờ trên đây:

o Điền Mẫu kèm theo

o Điền Sơ yếu lý lịch

o Bản sao (Copy) Hộ chiếu/Thẻ thường trú (Thẻ Xanh)

 • Lệ phí: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Bì thư gửi trả kết quả.

 

[1] Điểm 2, Mục 1, Chương II “Qui định chung,” Luật Quốc tịch Việt Nam 2008