Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:Marriage - Hồ sơ kết hôn

I. Đối với những người về Việt Nam kết hôn lần đầu:

1. Tuyên thệ độc thân (Affidavid of single status) - http://vietnamembassy-usa.org/sites/default/files/documents/tuyenthedocthan_0.pdf

2. Xác nhận tìm kiếm hồ sơ hôn nhân (Certificate of No Marriage Record)

3. Đăng ký kết hôn (Application for marriage registration) - https://vndoc.com/thu-tuc-dang-ky-ket-hon-co-yeu-to-nuoc-ngoai/download

4. Giấy khám sức khỏe (Pre-marital Examination of mental health)

5. Bản sao hộ chiếu hoặc thẻ thường trú (Copy of applicant’s passport or residential card)

(Để lấy form, vui lòng copy các đường dẫn và dán vào trình duyệt web)

II. Đối với những người đã từng kết hôn, cần bổ xung thêm:

  • Quyết định ly hôn của Tòa án (Court Divorce Decree); xin lưu ý: KHÔNG nộp toàn bộ bản án ly hôn; hoặc
  • Bản sao Giấy chứng tử

III. Đối với những người không có điều kiện tự mình nộp các loại giấy tờ kết hôn, cần có thêm:

IV. Ghi chú ly hôn:

  • Những người đăng ký kết hôn tại Việt Nam, sau đó ly hôn tại Hoa Kỳ, khi đăng ký kết hôn lại sẽ phải tiến hành thủ tục Ghi chú ly hôn;
  • Ghi chú ly hôn sẽ được thực hiện tại địa phương nơi trước kia đã đăng ký kết hôn.
  • Để tiến hành thủ tục này, xin vui lòng điền mẫu đơn ĐƠN XIN GHI CHÚ LY HÔN
  • Nếu không thể tự mình tiến hành thủ tục Ghi chú ly hôn, quí vị có thể Ủy quyền cho người khác làm thay; trong trường hợp này, quí vị cần có thêm Giấy Ủy quyền đã được công chứng (notarized) và có xác nhận của Văn phòng Tiểu bang

 


Khi nộp hồ sơ tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, xin quí vị lưu ý:

  • Kiểm tra kỹ các thông tin trong tờ khai; quí vị chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời khai của mình trước pháp luật.
  • Lệ phí Công chứng (nộp môt lần và không hoàn trả)
  • Bì thư FEDEX đã trả tiền và đề sẵn địa chỉ
  • Xin vui lòng tải (download) các form trên về máy tính để sử dụng, quí vị có thể tải phần mềm gõ tiếng Việt tại đây.