Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:Ket hon voi nguoi Viet Nam

I. Đối với những người về Việt Nam kết hôn lần đầu:

II. Đối với những người đã từng kết hôn, cần bổ xung thêm:

  • Quyết định ly hôn của Tòa án (Court Divorce Decision); hoặc Bản sao Giấy chứng tử

III. Đối với những người không có điều kiện tự mình nộp các loại giấy tờ kết hôn, cần có thêm:

Khi nộp hồ sơ tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, xin quí vị lưu ý:

  • Kiểm tra kỹ các thông tin trong tờ khai; quí vị chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời khai của mình trước pháp luật.
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (nộp môt lần và không hoàn trả)
  • Bì thư FEDEX đã trả tiền và đề sẵn địa chỉ