Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:Repatriation-Hồi hương
  1. Hướng dẫn thủ tục hồi hương
  2. Đơn xin hồi hương
  3. Giấy Bảo lãnh hồi hương

Khi nộp hồ sơ tới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, xin quí vị lưu ý:

  1. Thời gian để xem xét hồ sơ phụ thuộc hoàn toàn lời khai và mức độ đầy đủ của các thông tin do quí vị cung cấp;
  2. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas không chịu trách nhiệm về những mất mát do các dịch vụ bưu chính gây ra.
  3. Lê phí để xem xét hồ sơ xin hồi hương được nộp một lần và không hoàn trả (unrefundable)