Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:Certificate of Visa Exemption (Five Year Visa)

1. Đối tượng được xét cấp Giấy miễn thị thực:

  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  • Giấy miễn thị thực có giá trị dài nhất là 05 năm và ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú của nước ngoài là 06 tháng.

2. Đối với người Việt Nam định cư tại nước ngoài, hồ sơ gồm:

a) Một Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực

b) Hộ chiếu (Passport) hoặc Re-entry Permit hoặc Green Card và 01 bản sao.  Chú ý:các giấy tờ này phải ít nhất còn hạn 01 năm

c) Hai (02) ảnh (hình) màu, mới chụp, cỡ 4cm x 6cm (hoặc 2 inches x 2 inches), phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, không đeo kính màu, không đội mũ: 01 ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh ghim hoặc đính kèm Tờ khai. Chú ý: KHÔNG DÙNG ảnh (hình) chụp từ hộ chiếu.

d) Bản sao (Copy) một trong các loại giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

+ Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam; hoặc

+ Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam; hoặc

+ Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam; hoặc

+ Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; hoặc

+ Giấy khai sinh; hoặc + Thẻ cử tri mới nhất; hoặc

+ Hộ chiếu Việt Nam đã hết giá trị sử dụng (người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng không thuộc đối tượng cấp Giấy miễn thị thực); hoặc

+ Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị); hoặc

+ Sổ hộ khẩu; hoặc

+ Sổ thông hành cấp trước 1975; hoặc

+ Thẻ căn cước cấp trước 1975; hoặc

+ Trích lục Bộ khai sanh cấp trước 1975; hoặc

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam (Bằng Quốc tịch nếu là người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ)

e) Trong trường hợp không có các giấy tờ ở khoản (d), đương đơn có thể nộp một trong những giấy tờ sau:

+ Giấy bảo lãnh của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài  hoặc của công dân Việt Nam (Công dân Việt Nam bảo lãnh phải là người đang có quốc tịch Việt Nam, có hộ chiếu Việt Nam hoặc Giấy Chứng minh nhân dân Việt Nam còn giá trị và có nhân thân rõ ràng).

3. Đối với người nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

a) Một Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực .

b) Hai (02) ảnh (hình) màu, mới chụp, cỡ 4cm x 6cm (hoặc 2 inches x 2 inches), phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, không đeo kính màu, không đội mũ): 01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh ghim hoặc đính kèm Tờ khai.

c) Hộ chiếu của nước ngoài và 01 bản sao.

d) Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy đăng kí kết hôn, hoặc

+ Giấy khai sinh, hoặc

+ Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con; hoặc

+ Các giấy tờ có giá trị khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; hoặc

+ Quyết định nuôi con nuôi

4. Phí xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực: đóng một lần/không hoàn trả bằng CHECK hoặc MONEY ORDER cho “CONSULATE GENERAL OF VIETNAM”.

5. Bì thư đã trả tiền cước phí, ghi rõ địa chỉ người nhận, của dịch vụ có tracking numbers USPS Express Mail, hoặc FEDEX. (Tổng Lãnh sự quán  không chịu trách nhiệm về những mất mát/hư hỏng do các dịch vụ bưu chính gây ra)

6. Người đề nghị cấp Giấy miễn thị thực cần khai Tờ khai trực tuyến, in Tờ khai và sau khi hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, có thể trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Tổng Lãnh sự quán để làm thủ tục đề nghị cấp Giấy miễn thị thực. Các thông tin khác về miễn thị thực, Tờ khai trực tuyến và mẫu Giấy bảo lãnh có thể truy cập tại mạng thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao: http://mienthithucvk.mofa.gov.vn hoặc http://www.mofa.gov.vn/mienthithucvk.